Selecteer een pagina

Privacy

Privacyverklaring van Ribero-IT

Privacyverklaring van
Ribero-IT

Inleidende bepalingen.

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Ribero-IT aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ​77773071. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@ribero-it.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-01-20

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren en verwerken van uw bestelling. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden.​ ​Dit zijn namen en telefoonnummers. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om uw beoordeling te vragen en u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies treft u aan in de cookieverklaring.

Doorgifte aan bewerkers

Uw persoonsgevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

De gegevens die ingevuld worden tijdens het afrekenen worden opgeslagen onder een bestandsnaam met random gegeneerde toevoegingen van letters en cijfers. De bestanden worden opgeslagen op een beveiligde server en worden na afhandeling van de diensten en producten voor betreffende automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens..

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@ribero-it.nl.